Vård & Omsorg

Det finns studier som visar att ett akvarium ger medicinska resultat, som t.ex lägre blodtryck och ökad aptit. Inom t.ex. äldrevården har man sett att de äldre gärna samlas runt akvarierna. De motverkar på så sätt tecken på rastlöshet, t ex vandringsbeteenden. Vi har ett stort antal akvarier utplacerade på äldreboenden runt om i landet, med mycket gott resultat. I väntrumsmiljöer blir akvariet ofta rummets mittpunkt.

Eklanda Äldreboende

På Eklanda Äldreboende i Mölndal bor flera pensionärer som har svårt att uttrycka sig med ord. Genom ett akvarium ville…

FOLKTANDVÅRDEN NÄSBY

Ett väntrum rymmer så mycket. Människor som talar olika språk och har helt olika bakgrunder; barn, vuxna och äldre med…

Masthugget Familjeläkare och BVC

Hos Masthugget Familjeläkare och BVC hänger akvariet på väggen i barnens höjd!

HEIJKENSKÖLDSKA GÅRDEN I SÖDERTÄLJE

Naturnära upplevelser väcker positiva känslor hos de flesta människor, och ett akvarium ger en association till naturen. Vi blir lugna och mår…

Centralsjukhuset Kristianstad

– Vi i personalen trivs mycket bättre och om vi trivs i vår arbetsmiljö erbjuder vi bättre vård och service…