Vi samarbetar med

brisBRIS

Istället för att skänka gåvor väljer Akvarie-Leasing att stödja Bris verksamhet.

”BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras.” Läs mer på www.bris.se eller skänk en gåva online: www.bris.se/?pageID=292

 

saiaSAIA

SAIA är den europeiska organisationen som arbetar med att reglera handeln
och bidra till bevarandet av naturliga marina resurser.
SAIA arbetar med:

 • att främja handeln inom saltvattensakvaristiken genom att använda
  de bästa hållbara metoder i hanteringen, djurhållning och transport
  av akvarium-organismer.
 • att stödja samarbetet mellan näringslivet och organisationer i länder för att
  stödja hållbar insamling och efter skörd hantering, rättvis handel.
 • representera den europeiska marina akvarieindustrin, inom EU och på nationell
  och statlig nivå samt frågor som rör lagstiftning som påverkar handeln.

 

Världsnaturfonden WWF 

Tack vare vårt stöd kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser. Vill du också stötta WWF? Klicka här